Zarząd Wykonawczy Grupy Fraikin z wizytą w Polsce

W październiku gościliśmy w Warszawie Zarząd Wykonawczy Grupy Fraikin. Była to pierwsza wizyta Managerów tworzących nowy skład Zarządu Fraikin w Polsce. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych podczas wizyty było przybliżenie i dokładne omówienie długoterminowej strategii oraz dalszej ekspansji Grupy Fraikin w Europie.

 „FRAIKIN wchodzi w nową erę”, powiedział Phillipe Mellier podczas prezentacji nowej strategii firmy Fraikin, która odbyła się w Warszawie. Przewodniczący Zarządu Spółki zwrócił uwagę na pozytywne trendy w rozwoju firmy w ostatnich latach. Rosnące zaangażowanie firmy Fraikin w innowacje wraz z postępującą wizją zrównoważonego rozwoju – jest nieustannie wspierane przez zespół naszych fachowców, który realizuję pasję do wszelkich form mobilności. Przedstawiona strategia równocześnie zawiera perspektywy na przyszłość, wynikające z wyjątkowej ponad siedemdziesięcioletniej historii, czyli od momentu przekazania w użytkowanie pierwszej ciężarówki.

Nowa strategia Fraikin zakłada realizację ambitnych celów zarówno finansowych, jak i niefinansowych. „Chcemy kompleksowo wspierać „The great 4” Fraikin (czyli Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię i Polskę), jednak widzimy również rosnący potencjał biznesowy w takich krajach jak Niemczy czy Włochy” – powiedział Phillipe Mellier. Planowane inwestycje w latach 2020-2025 mają zapewnić dynamiczny wzrost przychodów oraz umocnić Fraikin na pozycji lidera branży wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych w Europie.

„Chcemy, również, aby nasi klienci odczuli, że nasze podejście zmieniło się na lepsze” – powiedział Mellier. W związku z tym firma Fraikin będzie nadal usprawniać swoje struktury i procesy organizacyjne, aby lepiej zaspakajały potrzeby klienta. „Chcemy jeszcze bardziej zmotywować naszych pracowników do podejmowania działań ukierunkowanych na klienta” – dodał. Dodatkowo digitalizacja stanie się integralnym elementem strategii rozwoju całej Grupy. Pozwoli to firmie stworzyć dodatkową wartość dla klientów oraz rozwinąć i poprawić wydajność swojej bieżącej działalności.

W trakcie wizyty w Polsce, zarząd miał również okazję zwiedzić w pełni niezależny Serwis Mechaniczny Fraikin w Błoniu. Obiekt pod Warszawą jako pierwszy w europejskiej sieci Fraikin wprowadził metodologię 5S, która stanowi część nowej strategii Grupy, jak również stał się wzorowym punktem identyfikacji wizualnej firmy. 

Wizyta była doskonałą okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń, spotkania z całym zespołem Fraikin Polska oraz wsłuchania się w indywidualne potrzeby pracowników.