Mobilny inspektor techniczny Fraikin – dba o Twoją flotę!

Fraikin kładzie ogromny nacisk na mobilność floty swoich Klientów. Do pojazdów wynajętych na okres powyżej 12 miesięcy, dedykujemy z zespołu technicznego, Inspektora Technicznego, którego zadaniem jest systematyczne dbanie o stan techniczny pojazdów naszych Klientów. Inspekcje odbywają się w sekwencjach z góry ustalonych podczas podpisania umowy długoterminowej.

Mobilni Inspektorzy Fraikin posiadają szeroką wiedzę w zakresie branży transportowej oraz mechaniki samochodowej jak i obsługi technicznej wyspecjalizowanej floty. Dzięki szkoleniom, które nasi technicy przechodzą kilka razy do roku, uzyskują m.in. uprawnienia UDT, umiejętności konserwacji urządzeń hydraulicznych czy wiedzę techniczną z obsługi agregatów chłodniczych.

Wszelkie czynności związane z utrzymaniem pojazdów planowane są z Klientem tak, by nie przerywać pracy jego pojazdów. Zależy nam również na bieżącym informowaniu Klientów o wszelkich zmianach i podejmowanych działaniach koniecznych dla zapewnienia niezawodności ich samochodów.

– mówi Marek Łopata, Inspektor Techniczny Region Centrum

Inspekcje techniczne odbywają się po wcześniejszym kontakcie z klientem i ustaleniu dogodnego dla niego terminu. W przypadkach, gdy inspektor wychwyci niewielką usterkę w pojeździe Klienta to dzięki posiadanym w swoim pojeździe narzędziom jest w stanie usunąć problem w trakcie wizyty u Klienta.

Do drobnych napraw należą m.in.: naprawa oświetlenia, kontrola ciśnienia w ogumieniu czy usprawnieni systemów hydraulicznych. Jeśli jednak oględziny wykażą bardziej inwazyjną usterkę, Inspektor kieruje bezpośrednio do serwisu. Do obowiązków inspektorów technicznych należy również kontrola zasadności napraw wykonywanych w serwisach mechanicznych.